เริ่มต้นใช้งานบอร์ด Easy-eIoT HAT บน Raspberry Pi4 #1 ใช้งานจอภาพ

แชร์บทความ

สวัสดีครับ วันนี้ทาง Maker[LAB] จะมาแนะนำการใช้งานบอร์ด Easy-eIoT HAT [ลิ้งค์ร้าน] บอร์ดสำหรับใช้งานร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi  เพื่อใช้งานทางด้าน IoT กันนะครับ โดยเจ้าบอร์ดตัวนี้มีคุณสมบัติดังนี้ครับ

1. จอสี  IPS LCD ขนาด 1.54″ ความละเอียด 240×240 ให้มุมมองกว้างสีสันสดใส สามารถตั้งค่าให้เป็น frame buffer ได้เลย

2. ปุ่ม Rotary Encoder สำหรับใช้ในงานควบคุมสามารถหมุนซ้ายขวาและกดเป็นปุ่มได้

3. ปุ่มกด ขนาดใหญ่ 15mm สำหรับใช้กดเพื่อสั่งการทำงานตามที่ต้องการ

4. Buzzer สำหรับส่งเสียงการทำงานต่างๆให้เสียงดังชัดเจนสามารถควบคุมความถี่เสียงได้ด้วยตัวเอง

5. LED 3 สี แดง เหลือง เขียว สำหรับใช้แสดงผลสถานะการทำงานต่างๆตามที่ต้องการ

6. RGB LED WS2812b สำหรับแสดงค่าสี RGB ภายในหลอดเดียวและสามารถต่อเชื่อมหลอดภายนอกได้ผ่าน connector ที่มีเตรียมไว้ให้แล้ว

7. เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิแบบใช้ในงานอุตสาหกรรมเบอร์ HS3004 จาก Renesas (เฉพาะในรุ่น Easy-eIoT)

8. Pin header แยกสำหรับการเชื่อมต่อแบบต่างๆ ป้องกันความผิดพลาดจากการนับขา      Serial ,I2C ,SPI ,I2S ,1-Wire

Pinout diagram ของบอร์ด Easy-eIoT

โดยความโดดเด่นของบอร์ดนี้คือจอภาพความคมชัดสูง และปุ่มต่างๆสำหรับใช้ควบคุมทำงานของบอร์ด ดังนั้นเราจะมาทำการตั้งค่าการใช้งานของจอภาพกันก่อน โดยสามารถทำตามขั้นตอนจากลิ้งค์นี้ได้เลย https://github.com/birdtechstep/tiny เราจะมา ทดลองทำไปพร้อมๆกันเลยครับ

1. ทำการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยด้วยคำสั่ง[ทำนะครับอย่าข้าม]

      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      sudo reboot

2. ติดตั้ง package ที่จำเป็นสำหรับการ  compile kernel module

      sudo apt install git bc bison flex libssl-dev libncurses5-dev
      sudo apt-get install raspberrypi-kernel-headers
      sudo reboot

3. ติดตั้ง DRM driver เพื่อ compile tiny

      cd ~/
      git clone https://github.com/birdtechstep/tiny.git
      cd tiny
      make
      sudo cp *.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/gpu/drm/tiny/
      sudo depmod

4. ติดตั้ง Device tree dtoverlay

      cd ~/tiny/overlays
      sudo chmod +x dtc.sh
      ./dtc.sh

      sudo dtc -@ -I dts -O dtb -o /boot/overlays/makerlabtft154.dtbo makerlabtft154-overlay.dts

5. ตั้งค่าการโหลด dtoverlay

      sudo vi /boot/config.txt
      เพิ่มบรรทัด

      dtoverlay=makerlabtft154
      dtparam=speed=32000000
      dtparam=rotation=0

6. ตั้งค่าหน้าจอ
      sudo vi /boot/cmdline.txt
      เพิ่ม fbcon=map:10 fbcon=font:VGA8x16 ลงไปท้ายบรรทัด

7. สั่งให้ Raspberry Pi เริ่มการทำงานใหม่
      sudo  reboot

จอภาพของ Easy-eIoT ทำงานเป็นจอภาพหลัก

ซึ่งในขณะนี้เราจะสามารถใช้งานจอภาพได้เหมือนเป็นจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามปกติเช่น สามารถ startX ให้ทำงานบนหน้าจอนี้เลย แต่อาจไม่เหมาะสมเพราะจอขนาดเล็กเพียง 240×240 เท่านั้น เราจะมาทดลองสั่งเล่นไฟล์วิดีโอกันบนจอภาพนี้กันก่อน ก่อนที่จะเริ่มไปเรื่องการเขียนโปรแกรมอ่านค่าการกดปุ่มและเซนเซอร์ต่างๆ โดยเราจะต้องดูก่อนว่าจอของเราที่ติดตั้งลงไปเป็น framebuffer ชื่ออะไรด้วยการสั่ง

dmesg | grep fb 

โดยดูที่ เป็น st7789vdrmfb frame buffer device ตัวอย่างเช่นในรูป

#ติดตั้งโปรแกรม mplayer
sudo apt install -y mplayer

#ดาวน์โหลดตัวอย่างวิดีโอ
wget http://fredrik.hubbe.net/plugger/test.mpg

#สั่งเล่นไฟล์
mplayer -nolirc -vo fbdev2:/dev/fb1 -zoom -x 240 -y 240 test.mpg

และในตอนต่อไปเราจะมาทดลองใช้งาน 

– ปุ่ม Rotary Encoder สำหรับใช้ในงานควบคุมสามารถหมุนซ้ายขวาและกดเป็นปุ่มได้
– ปุ่มกด ขนาดใหญ่ 15mm สำหรับใช้กดเพื่อสั่งการทำงานตามที่ต้องการ
– Buzzer สำหรับส่งเสียงการทำงานต่างๆให้เสียงดังชัดเจนสามารถควบคุมความถี่เสียงได้ด้วยตัวเอง
– LED 3 สี แดง เหลือง เขียว 
– RGB LED WS2812b 
– เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิแบบใช้ในงานอุตสาหกรรมเบอร์ HS3004 จาก Renesas 

และหากเพื่อนๆทำตามบทความนี้แล้วติดปัญหาสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจ


แชร์บทความ

2 thoughts on “เริ่มต้นใช้งานบอร์ด Easy-eIoT HAT บน Raspberry Pi4 #1 ใช้งานจอภาพ”

 1. ธนา หงษ์สุวรรณ

  มี Error ในการติดตั้ง DRM driver

  ERROR: “drm_gem_shmem_dumb_create” [/home/pi/tiny/gm12u320.ko] undefined!
  ERROR: “drm_gem_shmem_prime_import_sg_table” [/home/pi/tiny/gm12u320.ko] undefined!
  ERROR: “drm_gem_shmem_mmap” [/home/pi/tiny/gm12u320.ko] undefined!
  ERROR: “drm_gem_shmem_vunmap” [/home/pi/tiny/gm12u320.ko] undefined!
  ERROR: “drm_gem_shmem_vmap” [/home/pi/tiny/gm12u320.ko] undefined!

Leave a Comment

Scroll to Top