วิธีการสั่งซื้อคอร์สเรียน / ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 1

เลือกคอร์สเรียนที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

คลิกดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระค่าสินค้าและบริการ

ขั้นตอนที่ 5

แจ้งการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 6

บริษัทตรวจสอบยอดชำระเงิน และจัดส่งสินค้า

หมายเหตุ : หากคอร์สเรียนมีสินค้าประกอบการเรียน จะมีค่าจัดส่ง EMS เพิ่มเติม น้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ค่าจัดส่ง 60 บาท หากน้ำหนักเกิน 500 กรัม ค่าจัดส่ง 120 บาท

ตัวอย่างวิธีการสั่งซื้อคอร์สเรียน