DC Motor Control Speed Kit

Current Status
Not Enrolled
Price
THB3950
Get Started

มาเรียนรู้วิธีการควบคุมความเร็วรอบของ DC Motor อย่างง่ายด้วยตัวควบคุมแบบ PID สำหรับคอร์สนี้จะมาพร้อมกับชุด DC Motor Speed Control Kit ซึ่งสามารถนำชุดคิทนี้ไปประกอบเล่นเพื่อความสนุกสนานสำหรับการเรียนรู้ จากนั้นนำชุดคิทที่ประกอบเสร็จแล้วนำมาเรียนรู้หลักการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ ภายในชุดคิท เช่น วิธีการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ การสั่งให้มอเตอร์หมุนเร็วหรือหมุนช้าด้วยการขับแบบ PWM และการอ่านความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วยเซนเซอร์ Encoder จากนั้นมาทดลองควบคุมความเร็วรอบด้วยตัวควบคุมแบบ PID ด้วยวิธีการสุ่มค่าอัตราขยายและวิธีการคำนวณ ซึ่งจะช่วยให้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมได้มากยิ่งขึ้นและสามารนำประโยชน์ที่ได้ ไปพัฒนาต่อยอดการทำงาน หรือทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งอื่นได้อีกด้วย

Scroll to Top