การเปลี่ยนความถี่ PWM ของ Arduino

pwm หรือที่มีชื่อเต็มว่า Pulse-width modulation คือเทคนิคการการสั่ง on off ขา output ที่ความถี่สูง โดยสั่งงานจากโมดุล timer ภายใน ปกติแล้ว Arduino จะมีขา pwm ให้เลือกใช้หลายขา โดยแต่ละขา pwn จะมีความถี่มาตราฐานของ pwm ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าขานั้นๆถู […]

การเปลี่ยนความถี่ PWM ของ Arduino Read More »