AI

ลองทำ Machine Learning บนบอร์ด KB32-FT : Part2

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆลองสร้างตัว Machine Learning บนบอร์ด KB32-FT กัน โดยเราจะลองทำตัวอย่างการแบ่งแยกคำ (Word Classification) ที่จะทำการสอนให้บอร์ดรู้จักกับคำพูดต่างๆ เช่น หนึ่ง, สอง, สาม, เปิด และปิด ซึ่งเราจะทำการสอน AI แบบที่เรียกว่า Superv …

ลองทำ Machine Learning บนบอร์ด KB32-FT : Part2 Read More »

ลองทำ Machine Learning บนบอร์ด KB32-FT : Part1

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆลองสร้างตัว Machine Learning บนบอร์ด KB32-FT กัน โดยเราจะลองทำตัวอย่างการแบ่งแยกคำ (Word Classification) ที่จะทำการสอนให้บอร์ดรู้จักกับคำพูดต่างๆ เช่น หนึ่ง, สอง, สาม, เปิด และปิด ซึ่งเราจะทำการสอน AI แบบที่เรียกว่า Superv …

ลองทำ Machine Learning บนบอร์ด KB32-FT : Part1 Read More »

Scroll to Top