ผลงานบริษัท

ผลงานบริษัท Maker Asia

ออกงานกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ

คอร์สอบรมสัมมนา

ผลงานรับพัฒนาที่ผ่านมา

โปรเจกต์ถังขยะอัจฉริยะ ระบบถังขยะอัจฉริยะ เป็นโปรเจ็คที่ช่วยให้หน่วยจัดเก็บขยะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยชุดอุปกรณ์ตรวจจับและส่งสัญญาณที่มีการทำงานดังต่อไปนี้
– สามารถบอกปริมาณขยะในถังขยะได้ เพื่อให้วางแผนเส้นทางในการมาจัดเก็บได้
– สามารถแจ้งเตือนหากมีการเคลื่อนย้าย มีการเทขยะ หรือถังขยะล้ม
– รู้พิกัดที่ตั้งของถังขยะด้วยพิกัดดาวเทียม – ตรวจวัดอุณหภูมิในถังขยะได้ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยในการเกิดกลิ่น หรือมีการติดไฟของขยะได้
– สามารถทราบได้ว่ารถขยะผ่านมายังถังขยะในเวลาใดบ้าง และมีการจัดเก็ยขยะหรือไม่
– ข้อมูลถูกส่งผ่านเครือข่าย 3G
– แบตเตอรี่เป็นแบบเปลี่ยนได้และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
– อุปกรณ์กันน้ำตามมาตรฐาน IP66

[modula id=”3905″]

โปรเจกต์อุปกรณ์นับรถแบบไร้สาย

[modula id=”4066″]

โปรเจกต์เครื่องผสมสาร

[modula id=”4078″]

โปรเจกต์ Swing Gate

[modula id=”4079″]