ผลงานบริษัท

ผลงานบริษัท Maker Asia

ออกงานกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ

Bangkok Maker Faire
Bangkok Maker Faire
Bangkok Maker Faire
Bangkok Maker Faire
Bangkok Maker Faire
Chiang Mai Maker Party
Chiang Mai Maker Party
Chiang Mai Maker Party
Chiang Mai Maker Party
Chiang Mai Maker Party
Chiang Mai Maker Party
Chiang Mai Maker Party
Chiang Mai Maker Party
Chiang Mai Maker Party
Chiang Mai Maker Party
Chiang Mai Maker Party
Chiang Mai Maker Party
ICCRF
ICCRF
TI Expo 2018
TI Expo 2018
TI Expo 2018
TI Expo 2018
Bangkok Arduino Day
Bangkok Arduino Day
Bangkok Arduino Day
Bangkok Arduino Day
Bangkok Arduino Day
Bangkok Arduino Day
Bangkok Arduino Day
Bangkok Arduino Day
Bangkok Raspberry Jam
Bangkok Raspberry Jam
Bangkok Raspberry Jam
Bangkok Raspberry Jam
Bangkok Raspberry Jam
Bangkok Raspberry Jam
Bangkok Raspberry Jam
Bangkok Raspberry Jam
Makers Block
Makers Block
Makers Block
Makers Block
Makers Block
Makers Block
Makers Block
Makervilla
Makervilla
Makervilla
Makervilla
Makervilla
Makervilla
Makervilla
Singapore Mini Makerfaire
Singapore Mini Makerfaire
Singapore Mini Makerfaire
Singapore Mini Makerfaire
Singapore Mini Makerfaire
Thailand Digital Bigbang
Thailand Digital Bigbang
Thailand Digital Bigbang
Thailand Digital Bigbang
Thailand Digital Bigbang
Thailand Digital Bigbang
Thailand 4.0 in The Making
Thailand 4.0 in The Making
Thailand 4.0 in The Making
previous arrow
next arrow
 

คอร์สอบรมสัมมนา

Lanna of Maker
Lanna of Maker
Lanna of Maker
Lanna of Maker
Lanna of Maker
Lanna of Maker
Lanna of Maker
Lanna of Maker
AVEC2017
AVEC2017
AVEC2017
AVEC2017
AVEC2017
AVEC2017
AVEC2017
AVEC2017
AVEC2017
previous arrow
next arrow
 

ผลงานรับพัฒนาที่ผ่านมา

โปรเจกต์ถังขยะอัจฉริยะ ระบบถังขยะอัจฉริยะ เป็นโปรเจ็คที่ช่วยให้หน่วยจัดเก็บขยะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยชุดอุปกรณ์ตรวจจับและส่งสัญญาณที่มีการทำงานดังต่อไปนี้
– สามารถบอกปริมาณขยะในถังขยะได้ เพื่อให้วางแผนเส้นทางในการมาจัดเก็บได้
– สามารถแจ้งเตือนหากมีการเคลื่อนย้าย มีการเทขยะ หรือถังขยะล้ม
– รู้พิกัดที่ตั้งของถังขยะด้วยพิกัดดาวเทียม – ตรวจวัดอุณหภูมิในถังขยะได้ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยในการเกิดกลิ่น หรือมีการติดไฟของขยะได้
– สามารถทราบได้ว่ารถขยะผ่านมายังถังขยะในเวลาใดบ้าง และมีการจัดเก็ยขยะหรือไม่
– ข้อมูลถูกส่งผ่านเครือข่าย 3G
– แบตเตอรี่เป็นแบบเปลี่ยนได้และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
– อุปกรณ์กันน้ำตามมาตรฐาน IP66

โปรเจกต์อุปกรณ์นับรถแบบไร้สาย

โปรเจกต์เครื่องผสมสาร

โปรเจกต์ Swing Gate

Scroll to Top