คอร์สเรียน

Notice

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น ทางบริษัท Maker Asia จึงของดการออกอบรมนอกสถานที่เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ท่านสามารถเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ได้ตามปรกติ

Kick Start Autonomous Car

คอร์สเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ และการจำลองรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ชั่วโมงเรียน : 48 ชั่วโมง
รายละเอียดคอร์ส


12,500 บาท

Sipeed for Kids

คอร์สเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ สำหรับเด็กอายุ 10 – 16 ปี เพื่อจุดประกายไอเดีย และความสนใจในเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ชั่วโมงเรียน : 10 ชั่วโมง
รายละเอียดคอร์ส


Coming soon

KB-IDE for everyone

คอร์สเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม KB-IDE เพื่อการเรียนรู้ต่อยอดร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์

ชั่วโมงเรียน : 60 ชั่วโมง
รายละเอียดคอร์ส


Coming soon