,

PID Controller for Ball and Beam

฿2,750.00

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , , , , ,

สั่งซื้อได้ผ่าน เว็ป  https://www.aiiotshop.com/

 

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมตำแหน่งลูกบอลที่อยู่บนคาน โดยใช้ตัวควบคุมแบบ PID  เริ่มแรกมาทำความรู้จักรกับโครงสร้างของระบบควบคุมตัวควบคุมแบบ PID และสิ่งที่ใช้ในการคำนวณหาค่า Gain PID  ถัดไปมาทำความรู้จักรกับการแปลงลาปลาซ เพื่อนำโมเดลทางคณิตศาตร์จากการแปลงลาปลาซไปใช้ในการออกแบบ PID Controller จากนั้นมาทำการหาค่า Gain PID จากการออกแบบตัวควบคุมแบบ PID ด้วย Root locus พร้อมทั้งวิธีการหาโมเดลทางคณิตศาสตร์ของชุดฝึก Ball and Beam เพื่อนำไปใช้ในการหาค่า Gain PID  ตลอดจนถึง การเขียนโปรแกรมควบคุมตำแหน่งลูกบอลที่อยู่บนคานด้วยไมโครคอนโทรนเลอร์ Arduino Uno เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาเริ่มต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ

สินค้ารับประกันหมวด B
หมายเหตุ : สินค้าหมวด B คือ สินค้ารับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากที่ได้รับสินค้า (เนื่องมาจาก ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต) หากเกิน 7 วัน ทางบริษัทจะรับประกันซ่อมสินค้า (ฟรีค่าแรง) ภายใน 1 เดือน

Scroll to Top