พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Laravel

Current Status
Not Enrolled
Price
THB990
Get Started

เรียนรู้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจากโปรเจกต์ระบบเว็บบอร์ด โดยใช้ PHP Framework Laravel พร้อมคำอธิบายแต่ละส่วนที่ใช้งานภายในโปรเจกต์ เช่น การทำงานของ Artisan Console, Routing, Controller, Model คอร์สเรียนเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน โดยคอร์สเรียนมี Web Design ให้นำไปใช้งานต่อยอดได้ฟรี พร้อมทั้งไฟล์เฉลยสำหรับการศึกษาเพิ่มเติม

Course Content

Expand All
Scroll to Top