Kick Start Autonomous Car

Current Status
Not Enrolled
Price
THB4500
Get Started

เรียนรู้การสร้าง AI ควบคุมรถไร้คนขับด้วยภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับให้ Autonomous Car วิ่งบนถนนจำลอง และสามารถจดจำป้ายสัญญาณจราจรหลบสิ่งกีดขวางได้ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่การควบคุมรถ, การเก็บ Dataset, การ Train Model, Prediction, การใช้งาน Keras API และการนำ AI ไปใช้งาน จนถึงการทดลองวิ่งบนถนนจำลอง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัย

หมายเหตุ : ฟรีถนนจำลองไวนิล กว้าง 3 เมตร x ยาว 4.2 เมตร ประกอบการเรียน

อุปกรณ์ที่ใช้
1. คอมพิวเตอร์
2. ชุด M-Racer Kit หรือ บอร์ด Nvidia Jetson Nano+microSD (64G) หรือ Nvidia Jetbot หรือ Nvidia JetRacer
3. สาย micro-USB
4. ถนนจำลองไวนิล (มีแถมให้ในคอร์สเรียน)

Course Content

Expand All
Scroll to Top