Fundamental Autonomous Car for M-Racer (free)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

วิดีโอสอนพิ้นฐานการใช้งานรถ AI M-Racer อย่างง่าย สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานหรือสร้าง AI มาก่อน โดยภายในชุดวิดีโอจะประกอบไปด้วย คำสั่งพื้นฐานในการควบคุมรถ M-Racer, การสอนให้รถ M-Racer หลีกเลี่ยงการชน ให้รถสามารถวิ่งอยู่บนพื้นห้องโดยไม่ชนกับฝาผนัง, การทำให้รถ M-Racer วิ่งตามสิ่งกีดขวางโดยประยุกต์ใช้ AI ที่ถูก Train มาเรียบร้อยแล้ว, การสอนให้รถ M-Racer วิ่งตามเส้น หรือ วิ่งตามถนน ที่สามารถทำได้ได้อย่างง่ายเด็กๆก็สามารถเล่นสนุกกัน AI ได้ ซึ่งภาษาที่ใช้เป็นภาษา Python ภาษาชั้นสูงที่ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย

โดยผู้ทำการศึกษาจะได้สัมผัสและเข้าในกระบวนการ การสร้าง การสอน และการใช้งาน AI เพื่อที่จะได้สามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้งาน AI ในระบบอื่นๆได้

Scroll to Top