คอร์สการใช้งาน KB IDE

Current Status
Not Enrolled
Price
THB450
Get Started

คอร์สการใช้งาน KB-IDE พิมพ์สี่สีตลอดเล่ม รูปภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย มีคอร์สออนไลน์ประกอบ ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง เนื้อหาจากทีมพัฒนา KB-IDE โดยตรง

เนื้อหาบทเรียน

แนะนำ KB-IDE (02:38)
การติดตั้งโปรแกรม และไดร์เวอร์ (01:37)
Lab 1 แสดงภาพตัวเลข (02:52)
Lab 2 การเล่นภาพเคลื่อนไหว (05:07)
Lab 3 เซนเซอร์ (02:58)
Lab 4 การเล่นเสียงโน็ต (05:48)
Lab 5 วงจรฐานเวลาจริง (04:52)
Lab 6 การติดต่อสื่อสารแบบ HTTP (10:51)
Lab 7 การติดต่อสื่อสารแบบ MQTT (22:46)
Lab 8 Blink (09:36)
Lab 9 ESP Now (07:14)

Scroll to Top