หลักสูตรครบเครื่องเรื่องการใช้งาน Raspberry Pi สำหรับผู้เริ่มต้น

Current Status
Not Enrolled
Price
THB1500
Get Started

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเรียนรู้และทำความเข้าใจในการใช้งานบอร์ด Raspberry Pi แบบรอบด้าน เริ่มต้นตั้งแต่การการทำความรู้จักกับบอร์ด Raspberry Pi ได้เห็นภาพตัวอย่างการไป ใช้งานที่หลากหลาย จากนั้นมาทำความเข้าใจในด้านของซอฟต์แวร์เริ่มจากการติดตั้งระบบปฎิบัติการ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเข้ามาใช้งาน เรียนรู้ทำความเข้าใจกับระบบปฎิบัติการ Raspbian ของ Raspberry Pi จนสามารถใช้งานได้ทั้งผ่าน Command Line และใช้งานผ่าน Desktop GUI และในส่วนของฮาร์ดแวร์ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจกับการเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ผ่านทาง GPIO เพื่อใช้งานเป็น IO ปกติและการใช้งานสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านการเชื่อมต่อแบบอนุกรมรูปแบบต่างๆเช่น UART,SPI,I2C การส่งสัญญาณ PWM เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก ผ่านการทดลองเขียนโปรแกรมภาษา python ได้เรียนรู้การใช้งาน Raspberry Pi เป็นอุปกรณ์ IoT เซ็นเซอร์ และการใช้งานด้าน Multimedia ทั้งการต่อกล้อง จอภาพหลากหลายประเภท ระบบเสียงทั้งการใช้งานไมโครโฟนและการเล่นเสียงออกทางลำโพงในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านบทเรียนทั้งสิ้น 15 บทซึ่งถูกเรียบเรียงมาให้เข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและเน้นการอธิบายให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาของบทเรียนอย่างแท้จริง

Course Content

Scroll to Top