คอร์สออนไลน์ 3D Printer Basic

Current Status
Not Enrolled
Price
THB350
Get Started

        ในปัจจุบันคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่า “เครื่องพิมพ์สามมิติ” (3D Printer) เพราะเทคโนโลยี 3D Printer ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั้งใน ด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ และสามารถประยุต์ใช้งานได้อีกมากมาย
        คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการศึกษา 3D Printer แต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ภายในคอร์สมีการสอนตั้งแต่การทำงานของเครื่อง 3D Printer ประเภทและวัสดุของเครื่อง 3D Printer ในแต่ละระบบ การออกแบบโมเดล รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งาน 3D Printer ในด้านต่าง ๆ พร้อมแนะนำแหล่งเรียนรู้และเว็บไซต์เกี่ยวกับ 3D Model อีกมากมาย
        สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ คอร์ส 3D Printer Basic เป็นคอร์สพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเรียนได้ สำหรับนักเรียนนักศึกษา ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 3D Printer มากขึ้น และสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการ สามารถนำไปศึกษา หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจได้ สามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ได้แล้ววันนี้

วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจกระบวนการทำงานและ ประเภทของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
  2. สามารถออกแบบโมเดลสามมิติด้วยโปรแกรม Tinkercad ได้
  3. เข้าใจประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติในด้านต่าง ๆ ได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
        นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีด้านเครื่องพิมพ์สามมิติ ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป

Scroll to Top