Arduino

PID Controller for Ball and Beam

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมตำแหน่งลูกบอลที่อยู่บนคาน โดยใช้ตัวควบคุมแบบ PID  เริ่มแรกมาทำความรู้จักรกับโครงสร้างของระบบควบคุมตัวควบคุมแบบ PID และสิ่งที่ใช้ในการคำนวณหาค่า Gain PID  ถัดไปมาทำความรู้จักรกับการแปลงลาปลาซ เพื่อนำโมเดลทางคณิต …

PID Controller for Ball and Beam Read More »

คอร์สการใช้งาน KB IDE

คอร์สการใช้งาน KB-IDE พิมพ์สี่สีตลอดเล่ม รูปภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย มีคอร์สออนไลน์ประกอบ ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง เนื้อหาจากทีมพัฒนา KB-IDE โดยตรง

Scroll to Top