Artificial Intelligence

MLBlock Basic Course

MLBlock Basic Course เป็นบทเรียนพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม MLBlock และ ปัญญาประดิษฐ์ โดยเนื้อหาจะเป็นการแนะนำให้รู้จักกับการใช้งานโปรแกรม, เครื่องมือภายในโปรแกรม รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI นอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้ MLBlock รวมกับ …

MLBlock Basic Course Read More »

Kick Start Autonomous Car

เรียนรู้การสร้าง AI ควบคุมรถไร้คนขับด้วยภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับให้ Autonomous Car วิ่งบนถนนจำลอง และสามารถจดจำป้ายสัญญาณจราจรหลบสิ่งกีดขวางได้ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่การควบคุมรถ, การเก็บ Dataset, การ Train Model, Prediction, การใช้งาน Keras API แล …

Kick Start Autonomous Car Read More »

Scroll to Top